Uchwałą z dnia 29.02.2016r. utworzono obszar ograniczonego użytkowania wokół Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku. Oznacza to, że określone w uchwale nieruchomości położone na terenie dzielnic: Banino, Brętowo, Bysewo, Chełm, Jasień, Kokoszki, Matarnia, Piecki-Migowo, Rębiechowo, Siedlce oraz mieszkańcy Kiełpina Górnego, Klukowa, Miszewka, Tokar i Żukowa leżą w zakresie zwiększonego oddziaływania na środowisko związanego z działalnością portu lotniczego dzięki czemu właściciele tych nieruchomości mogą domagać się odszkodowania od Portu Lotniczego.

TERMIN ZGŁASZANIA ROSZCZEŃ UPŁYWA 30.03.2018 r. i jest to data po której bezpowrotnie utraci się możliwość dochodzenia odszkodowania. Dlatego też, nie można zwlekać z podejmowaniem działań przeciwko Portowi Lotniczemu.

Odszkodowanie należy się każdemu właścicielowi, współwłaścicielowi oraz użytkownikowi wieczystemu nieruchomości położnej w pobliżu lotniska, w obszarze ograniczonego użytkowania (OOU) – która jest przedstawiona na załączonej mapie.

Odszkodowanie należne jest w przypadku jeżeli Twoja nieruchomość utraciła wartość, wobec rozszerzenia OOU -  hałas samolotów utrudnia codzienne funkcjonowanie oraz uniemożliwia spokojny wypoczynek. Jak pokazują wcześniejsze sprawy (toczące się przeciwko Portom Lotniczym w Warszawie, Poznaniu, Katowicach i w Krakowie), średni spadek wartości nieruchomości w strefie wewnętrznej (zaznaczona na czerwono) sięga 13% wartości, a w strefie zewnętrznej (zaznaczona na niebiesko) około 5-6%. Roszczenia są uzależnione od charakteru danych nieruchomości, metrażu i stopnia ograniczeń w użytkowaniu. Daje to średnie kwoty rzędu 50-121 tys. złotych w pierwszej części obszaru oraz 30-40 tys. złotych w drugiej.

Odszkodowanie oprócz utraty wartości nieruchomości może stanowić rekompensatę kosztów niezbędnych do dostosowania nieruchomości do właściwych norm poziomu hałasu. Oznacza to, że jeżeli odczuwany przez Ciebie hałas w mieszkaniu wywołany ruchem lotniczym jest wyższy niż dopuszczają to normy, możesz domagać się od Portu Lotniczego kosztów wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz zainstalowania klimatyzacji – tzw. kosztów rewitalizacji akustycznej.

Na utratę wartości rynkowej nieruchomości może mieć wpływ ograniczeń w korzystaniu z tej nieruchomości, jeżeli były one przeznaczone na cele wykluczone aktualnie przez uchwałę.

Szacunkowo wszystkie koszty związane z przegranymi procesami i kosztami związanymi z wprowadzeniem OOU w Poznaniu sięgają 112 mln zł. Obecnie mieszkańcy Gdańska i okolic mogą kierować swoje roszczenia wobec Portu Lotniczego w Gdańsku.

 

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany *