Desesperate young couple with many debts reviewing their bills. Financial family problems concept.

Otrzymałeś nakaz zapłaty z sądu lub wezwanie komornika i nie wiesz skąd takie pieniądze i dlaczego masz zapłacić instytucji, z którą nigdy nie miałeś do czynienia?

Powszechnym zjawiskiem jest dochodzenie należności przedawnionych lub nienależnych czy nadmierne mnożenie kosztów często powodujące, że z niewielkiej zaległości robi się znaczny dług. Jeśli jesteś w takiej sytuacji skontaktuj się z Nami i krótko opisz swoją sprawę oraz zostaw numer kontaktowy. Dokonamy analizy prawnej sprawy i wskażemy możliwe sposoby działania.

Pamiętaj, że w większości przypadków nie ma chwili do stracenia. Od momentu przyjęcia korespondencji sądowej lub komorniczej bieg rozpoczynają terminy sądowe, których upływ uniemożliwia jakiekolwiek działanie.

Dlatego też ważne jest aby kontakt z Kancelarią podjęty był jak najszybciej - potrzebujemy czasu na analizę problemu i zastrzegamy sobie 2 dni robocze na zwrotny kontakt.

Skąd biorą się takie sprawy? W znaczącej większości jest to element handlu długami. Na przestrzeni ostatnich odnotowaliśmy znaczący wzrost ilości instytucji finansowych, które skupiają wierzytelności, są to m.in. BEST, Sekura, Ultimo, Intrum Justitia Debt Fund, P.R.E.S.C.O., RCM-GNB-2015-2, Prokura, BISON, Prokulus, Sekura, GE Debt, S-Collect, EGB, Allianz – Euler Hermes, Horyzont, Universe 3, ProCollect, VPF I, VPF III, GPM Vindexus, AGIO, Fortunato, Altus, Secus, TAKTO, BPS, Ceres, INDOS 2, FORNET, KREOS, Fast Finance, HOIST, Lindorff I, RAOPRT, UNIFUND, MFH, CORPUS IURIS, IPOPEMA, Alfa, Future, Bonus Wierzytelności, Debito, Debtor, easyDEBT, Open Finance, Centauris Windykacji, Getback Windykacji Platinum, GetPro, OBLIGO, PSF, Kredyt Inkaso, Trigon Profit, Varsovia,  (nazwy skrócone).

Są to Niestandaryzowane Sekurytyzacyjne Fundusze Inwestycyjne Zamknięte.

Funkcjonowanie tych podmiotów polega na kupowaniu długów. Odbywa się to najczęściej w ten sposób, że bank, kasa pożyczkowa, SKOK, operatorzy telekomunikacyjni lub inne firmy prowadzące masową obsługę klientów, w przypadku gdy nie są w stanie samodzielnie ściągnąć przysługujących im należności, sprzedają długi za określony ułamek ich wartości funduszom sekurytyzacyjnym. W ten sposób fundusz sekurytyzacyjny może samodzielnie dochodzić tych spraw przed sądami licząc na dodatkowy zarobek z odsetek i kosztów sądowych.

Fundusze sekurytyzacyjne coraz częściej występują z żądaniami zasądzenia nawet niewielkich kwot. Zdarzają się pozwy, w których roszczenie główne wynosi po kilkadziesiąt złotych, a odsetki i koszty sądowe przerastają sam kapitał o kilka tysięcy procent.

Każda taka sprawa wymaga wnikliwej i indywidualnej analizy ale bardzo często można znaleźć rozwiązanie poprzez uniknięcia obowiązku płacenia należności lub też ograniczenia wysokości dochodzonych kosztów

Pomimo, że często wnoszone powództwa dotyczą kwot niewielkich, warto się im przyjrzeć, bo niejednokrotnie można przy podniesieniu odpowiednich zarzutów wygrać taką sprawę.

Jesteśmy w stanie podjąć się sprawy z każdej części Polski dzięki licznej grupie współpracujących z Nami prawników.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany *