progress-1807541_1920

Sprawy sądowe związane z błędami medycznymi pojawiają się coraz częściej. Nie znaczy to, że lekarze się częściej mylą lecz jest to związane z większą świadomością w zakresie praw przysługujących pacjentom jak i znaczną ilością firm odszkodowawczych szukających coraz to nowych form pozyskiwania dochodów.

Dla lekarzy konsekwencje takich błędów mogą być bardzo poważne i nie ograniczają się jedynie do kwestii związanych z odpowiedzialnością odszkodowawczą (przed którą chronią ich obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej) lecz również dotyczą odpowiedzialności karnej. Błąd medyczny może w skrajnych przypadkach być zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 5.

Pacjenci niezadowoleni z wyników leczenia często wszczynają przeciwko lekarzom postępowania dyscyplinarne w Izbach Lekarskich. Powszechne jest składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku w sprawach o nieumyślne spowodowanie śmierci czy też narażenie na uszczerbek zdrowia i życia. Zdarzają się również postępowania przed Wojewódzkimi Komisjami ds orzekania o zdarzeniach medycznych. Te postępowania pozwalają na ewentualne stwierdzenie odpowiedzialności lekarza przy zaangażowaniu niewielkich środków finansowych w przeciwieństwie do wytoczenia sprawy o zapłatę, od której należy wnieść opłatę sądową w wysokości 5% wartości dochodzonego roszczenia.

W przeważającej większości skargi są wynikiem niezadowolenia pacjentów ze skutków leczenia, które nie są związane z jakimikolwiek błędami po stronie lekarzy. Wówczas konsekwencje tych postępowań polegają jedynie na stresie.

Sytuacja wygląda inaczej w przypadku potwierdzenia błędu - wówczas konsekwencje mogą być różnorakie - od upomnienia po wydalenie z zawodu, od warunkowego umorzenia postępowania nawet po karę pozbawienia wolności.

Dlatego też zawsze warto bronić swoich praw już na etapie postępowań wstępnych wpływając na bieg postępowań dyscyplinarnych lub karnych poprzez składanie właściwą inicjatywę dowodową i neutralizowanie okoliczności niekorzystnych.

Mamy duże doświadczenie we wskazanych sprawach, nabyte po obu stronach barykady - reprezentujemy oskarżanych lekarzy jak również osoby pokrzywdzone błędami medycznymi. 

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany *