shutterstock_405373399

Poniżej prezentujemy ogólne uwagi na temat przestępstw lub wykroczeń skarbowych.
 
Po bardziej szczegółowe informacje zapraszamy na bloga: http://www.przestepstwa-skarbowe.pl.
 
Na odpowiedzialność za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe narażony jest każdy przedsiębiorca. Nie znaczy to, że sprawy te dotyczą tylko przedsiębiorców ale to przedsiębiorcy są głównym adresatem działań organów skarbowych. Ryzyko jest tym większe, im większy zysk generuje przedsięwzięcie co może zwrócić uwagę fiskusa

Problemem jest niestabilność przepisów podatkowych i ich interpretacji, marginalizacja wiążących interpretacji podatkowych oraz nierówność stron w postępowaniu. Jeśli podatnik się pomyli w rozliczeniach - ponosi surowe konsekwencje czasem skutkujące nawet bankructwem. Jeśli urzędnik się pomyli w swojej decyzji to najwyżej nie dostanie premii. Urzędnicy skarbowi próbują podchodzić do tych postępowań z pozycji siły często znajdując niedociągnięcia tam gdzie ich nie ma.
 
Nie akceptujemy takiego stanu rzeczy i podejmujemy walkę z takimi praktykami już na etapie kontroli podatkowych lub skarbowych.
 
Kodeks karny skarbowy zawiera szereg odrębnych od Kodeksu karnego instytucji służących wyłączeniu, ograniczeniu lub złagodzeniu odpowiedzialności karnej, dlatego też obrona w tych sprawach wymaga wiedzy nie ograniczającej się jedynie do ogólnych norm karnych. 

Najczęściej spotykane sprawy dotyczą zarzutów posługiwania się nierzetelnymi fakturami lub dokumentami celnymi, uchylania się od obowiązków podatkowych, oszustw podatkowych, oszustw celnych, nieprowadzenia lub nierzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Przedsiębiorcy prowadząc swój biznes często muszą podejmować wiele trudnych decyzji nie zawsze mając świadomość, iż mogą one być przedmiotem zainteresowania organów skarbowych. Przyczyną problemów prawnych często jest nieświadomość lub brak czasu pozwalającego na wszechstronną analizę problemu. Dotyczy to przede wszystkim małych i średnich przedsiębiorców pozbawionych profesjonalnego wsparcia prawnego i księgowego.

Należy pamiętać, iż po przeprowadzeniu kontroli skarbowej lub podatkowej może być już za późno. Dlatego warto zwrócić się o pomoc do adwokata już na etapie istnienia przypuszczenia o możliwości popełnienia przestępstwa czy wykroczenia skarbowego bądź też skorzystać ze stałej obsługi prawnej. Często lepiej przeciwdziałać potencjalnym problemom niż później borykać się z ich skutkami.

Organy finansowe podejmują działania w kierunku wykrycia sprawcy i przestępstwa tuż przed przedawnieniem. Terminy przedawnienia są znacznie krótsze niż w przypadku regulacji prawa karnego i wynoszą:

    • 1 rok - dla wykroczeń skarbowych;
    • 5 lat - gdy czyn stanowi przestępstwo skarbowe zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 3 lat,
    • 10 lat - gdy czyn stanowi przestępstwo skarbowe zagrożone karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata.
Przedawnienie ma zaś ten skutek, iż po jego upływie nie można ukarać sprawcy.
 
Skorzystaj z naszej pomocy, aby wyrównać szanse w sporze z organami skarbowymi i uniknąć niesłusznie nałożonych kar oraz podatków.
 
 

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany *