240_f_6350396_fmqgvhfx0fzwugemkcrfvhxbpwobobou

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Pojawiają się coraz częściej w otaczającej Nas rzeczywistości ale nie zawsze są zgodne z oczekiwaniami właścicieli nieruchomości z uwagi na możliwe zmniejszenie wartości domów, mieszkań czy gruntów poprzez np. przekształcenia charakteru nieruchomości lub dopuszczenie do lokowania obiektów w istotny sposób zaburzających ład przestrzenny i tym samym wpływających na atrakcyjność posiadanych działek.

Należy pamiętać, iż chociaż są to akty prawa obowiązujące Nas wszystkich nie jesteśmy wobec nich bezbronni.

Sama procedura uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego umożliwia aktywny w niej udział poprzez składanie stosownych wniosków i postulatów. Możliwa jest również kontrola sądowa zgodności uchwalonych planów zagospodarowania przestrzennego z obowiązującym prawem. A w wielu sytuacjach - w przypadku obniżenia wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu - właścicielom nieruchomości może przysługiwać odszkodowanie.

Wasze nieruchomości straciły na wartości w związku z uchwalonym planem miejscowym? Plan dopuszcza zabudowę niezgodną z Waszymi oczekiwaniami? Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ogranicza Was w możliwości inwestowania we własną ziemię? Urzędnicy nie słuchają Waszych słusznych wniosków?

Zapraszamy do współpracy, mamy duże doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw zarówno na etapie procedury administracyjnej zmierzającej do uchwalenia planu jak i zaskarżania planów do sądów administracyjnych. Pomagamy także uzyskiwać należne odszkodowania.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany *