Crash

W życiu codziennym zdarza się wiele sytuacji, których skutkiem jest uszczerbek na zdrowiu. Najbardziej powszechnymi zdarzeniami losowymi, z którymi wiąże się wypłata odszkodowań są wypadki komunikacyjne. Wzrasta też liczba wypadków przy pracy, na które wpływa brak wymaganych kwalifikacji, źle zabezpieczony, wadliwy sprzęt, brak zapewnienia odpowiedniego przeszkolenia, jak również obarczanie jednej osoby zbyt dużą liczbą zadań prowadzą do zdarzeń tragicznych w skutkach. Niestety również tam gdzie oczekujemy pomocy tj. w szpitalach, przychodniach czy gabinetach lekarskich dochodzi do zdarzeń skutkujących długotrwałymi chorobami lub nawet śmiercią. Mowa tu błędach w sztuce lekarskiej lub zwykłych zaniedbaniach.

Pomimo coraz wyższego poziomu świadomości prawnej w naszym społeczeństwie, nadal wielu spośród nas nie wie, jakie prawa przysługują osobie poszkodowanej oraz gdzie zwrócić się o pomoc w razie nieszczęśliwego wypadku, aby uzyskać należne i godne odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu.

A możliwości jest bardzo wiele - od zadośćuczynienia za krzywdę a więc rekompensaty za cierpienia powstałe na skutek wypadku, poprzez zwrot kosztów leczenia, opieki, rehabilitacji, utracone dochody, rentę, odszkodowanie za zniszczone rzeczy lub utracone mienie.

Należy pamiętać, iż odszkodowanie ma na celu pokrycie wszelkich strat finansowych, jakie powstały na skutek zdarzenia wywołującego szkodę. Są to w szczególności koszty zakupu leków, leczenia, rehabilitacji, zakupu specjalistycznego sprzętu oraz dostosowania miejsca zamieszkania do potrzeb poszkodowanego, jak również zwrot utraconego dochodu.

Zadośćuczynienie ma na celu rekompensatę szkód o charakterze niematerialnym, takich jak ból, cierpienie, przedłużenie procesu leczenia, trwałe kalectwo lub oszpecenie, wytrącenie z dotychczasowego rytmu życia. Wysokość tego świadczenia jest ściśle związana z osobą poszkodowanego i podlega indywidualnej, jednostkowej ocenie w każdym przypadku.

Renta przysługuje poszkodowanemu który na skutek zdarzenia stał się trwale lub długotrwale niezdolny do pracy, do samodzielnej egzystencji oraz zwiększyły się jego potrzeby (ze względu na konieczność sprawowania opieki, zakupu leków, kontynuowania kosztownego leczenia i rehabilitacji).

Najbliższym członkom rodziny osoby, która na skutek zdarzenia losowego poniosła śmierć również należy się w wielu sytuacjach odszkodowanie.

Podkreślić należy, iż jak wynika z naszej wieloletniej praktyki i obserwacji rynku ubezpieczeń, towarzystwa ubezpieczeniowe rażąco zaniżają wartość świadczeń należnych poszkodowanym w wypadkach. W związku z tym, w wielu przypadkach skorzystanie z profesjonalnego i doświadczonego pełnomocnika okazuje się być nieodzowne.

Pomożemy Tobie odzyskać 100% należnego Ci odszkodowania.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany *