240_f_103639898_bndjuoi23zgx7hrgcxxsxajxogd3yjqz

Sprawy z zakresu prawa rzeczowego mają to do siebie, że czasem trzeba coś podzielić. Majątek po rozwodzie lub separacji lub w związku z nabyciem spadku albo wspólną rzecz.

Podziały takie najłatwiej wykonuje się na drodze polubownej poprzez spisanie odpowiedniej umowy (czasem wymaga formy aktu notarialnego). Umowa taka wymaga zgodnego współdziałania wszystkich zainteresowanych co nie zawsze jest możliwe. Wtedy jedyną drogą pozostaje postępowanie sądowe. 

Postępowania takie często są czasochłonne i kosztowne. Wymagają specjalistycznej wiedzy biegłych sądowych oraz dokładnej analizy zebranego materiału dowodowego. Często interesy poszczególnych uczestników postępowania są tak bardzo rozbieżne, że sprawa przeradza się w ostry i bezpardonowy spór.

Sprawne i korzystne przeprowadzenie podziału majątku wymaga znacznej wiedzy i doświadczenia, które posiadamy.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany *