Paris - Immeuble

Śmierć osoby bliskiej to nie tylko tragedia rodzinna, ale również szereg konsekwencji natury prawnej.

Pamiętajmy, że prawo do spadku nie przedawnia się!

Warto o tym wiedzieć, gdyż bardzo często ten aspekt sprawia, że spadkobiercy odstępują od dochodzenia swoich praw spadkowych. Warto także wiedzieć, iż stopień pokrewieństwa jest zależny od późniejszego rozliczenia się z Urzędem Skarbowym.

Spadkobranie można podzielić na testamentowe lub ustawowe. To pierwsze jest przejawem realizacji ostatniej woli zmarłego drugie zaś podziału majątku spadkowego w sposób uznany przez ustawodawcę za najbardziej sprawiedliwy wówczas, gdy testamentu nie ma lub jest on nieważny.

Dokładną wiedzę na temat sytuacji prawnej po śmierci określonej osoby, jak również o sposobach zapobieżenia negatywnym konsekwencjom majątkowym uzyskają Państwo podczas konsultacji w naszej Kancelarii. Pomożemy Państwu wybrać najłatwiejszą i najbardziej optymalną drogę załatwienia sprawy spadkowej a jeśli sprawa jest sporna - poprowadzimy za Państwa postępowanie przed Sądem.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany *