union européenne europe

Polacy mieszkający poza granicami Polski często pozostawiają za sobą niezałatwione sprawy o charakterze podatkowym, administracyjnym, cywilnym lub karnym.

Załatwienie tych spraw osobiście często jest kłopotliwe z uwagi na konieczność uzyskania urlopu, poniesienia znacznych kosztów transportu a i tak nie ma gwarancji, iż wszystko zostanie załatwione na miejscu od ręki. Sprawy zarówno w Sądach jak i Urzędach rozpoznawane są długo i wymagają wielokrotnej obecności.

W znaczącej większości spraw nie ma potrzeby osobistego stawiennictwa w kraju, lecz można je załatwić przez będącego na miejscu pełnomocnika oszczędzając przy tym zarówno czas jak i pieniądze. Adwokat może zastąpić w wielu czynnościach, dzięki czemu oszczędza się czas i pieniądze.

Nasza Kancelaria przygotowała specjalną ofertę przeznaczoną dla osób zamieszkujących stale poza krajem. Każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnej oceny, jednakże koszty profesjonalnej pomocy rozpoczynają się już od 300 zł za poradę prawną.

Wystarczy napisać do Nas wiadomość na nasz mailowy adres z krótkim opisem sprawy oraz numerem kontaktowym.

Skontaktujemy się z Państwem zwrotnie w terminie do 2 dni roboczych ze wskazaniem dalszego możliwego sposobu działania.

Świadczymy pomoc prawną osobom przebywającym poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, którzy uczestniczą:

    • w sprawach z zakresu prawa karnego zarówno jako podejrzani, oskarżeni i skazani jak i pokrzywdzeni;
    • w sprawach z zakresu prawa cywilnego takich jak rozwody, sprawy o opiekę nad dziećmi i alimenty, sprawy spadkowe, sprawy o zapłatę, podziały majątku wspólnego i inne;
    • w sprawach administracyjnych takich jak kwestie zameldowania, wywłaszczeniowe, sprawy z zakresu prawa budowlanego i inne,
    • w sprawach podatkowych związanych z podwójnym opodatkowaniem, podatkami od spadków i darowizn oraz innych decyzji podatkowych.Pomoc może polegać zarówno na samej poradzie prawnej jak i na kompleksowym reprezentowaniu przed sądami lub urzędami.

W przypadku osób, które przebywają poza granicami kraju, a zostały skazane na karę pozbawienia wolności, Kancelaria podejmie niezbędne kroki do uregulowania sytuacji prawnej takiej osoby, w szczególności zapewni Klientowi reprezentację w postępowaniu wykonawczym, w zależności od charakterystyki sprawy istnieje możliwość wystąpienia w wnioskiem o warunkowe przedterminowe zwolnienie, odroczenie wykonania kary, zawieszenie wykonania kary, przerwę w wykonaniu kary, wydanie wyroku łącznego.

Kancelaria podejmie też wszelkie możliwe kroki celem uregulowania statusu osoby ściganej listem gończym lub Europejskim Nakazem Aresztowania.

Zlecając Nam sprawę oszczędzasz czas i pieniądze a nadto masz gwarancje najwyższej jakości świadczonych usług.

Jesteśmy w stanie podjąć się sprawy z każdej części Polski dzięki licznej grupie współpracujących z Nami adwokatów i radców prawnych.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany *